Saturday, 24/07/2021 - 01:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Túc Duyên

Mẫu đơn đăng kí dự xét tuyển vào lớp 6 trường THCS Túc Duyên

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Dự xét tuyển vào lớp 6 trường THCS………..…………………………..

Năm học 2021-2022

 

1. Họ tên học sinh: (IN HOA)........................................................................... Nam (nữ): .................

2. Ngày/tháng/năm sinh:.................................................................Dân tộc:..............................................

3. Nơi sinh: (tỉnh/TP trực thuộc trung ương).......................................................................................

4. Hộ khẩu thường trú tại tổ: ...............,  phường (xã): ........................................................................

huyện (TP)……………………… ………..………, tỉnh:………… . …………………………….………..... 

5. Hộ khẩu tạm trú tại tổ: ...............,  phường (xã): ...............................................................................

huyện (TP)………………………………………………..………,tỉnh:……………………… ………….....

6. Năm học 2020-2021 là học sinh trường tiểu học: .......................................................................

7. Con đối tượng được hưởng chế độ chính sách:.............................................................................

8. Họ tên cha:  .........................................................................Nghề nghiệp:.............................................

Chức vụ:……………………………………Nơi công tác:………...……...................................................

Số điện thoại:……………………………………..………………………………………………………..…..

9. Họ tên mẹ:............................................................................Nghề nghiệp:..............................................

Chức vụ:……………………………………Nơi công tác:………...……...................................................

Số điện thoại:……………………………..……………………………………………………………...…….

10. Địa chỉ khi cần liên hệ: ………………………………..….………………….….……………………

Số điện thoại: ……………………….…………………………………………………………….…………….

11. Thành tích nổi bật đã đạt được của các năm học cấp tiểu học:

 ……………………………………………………………………………………………….…………..………….

…………………………………………………….…………………………………….…….……………………..

……………………………………………………………………………………………….……………………...

                                                                                            ......………,ngày……tháng….năm 2021                                                   

NGƯỜI THU ĐƠN

(Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

CHA/MẸ HỌC SINH

       (Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 30
Tháng 07 : 1.087
Năm 2021 : 10.794